NOVI SAD

O NAMA

O NAMA

Velika je obaveza i odgovornost  Novog Sada, najlepšeg grada u našoj zemlji,da brine o svojim građanima. Uspeh svakog posla zavisi od ljudi koji donose odluke, od njihovog učinka u rešavanju mnogih problema sa kojima se svakodnevno suočavamo. Zato je važno da najbolje ljude postavljamo na najodgovornija mesta, a to možemo samo ukoliko se izborimo za društvo u kojem će svako imati jednaku šansu da se ostvari, i u kojem će se voditi računa i o ljudima kojima je pomoć potrebna. Borba za takvo društvo je proces koji će trajati i neophodno je da svako od nas da svoj doprinos, kako bi bilo što manje nepravde, jer je nepravda nešto što ljude najviše pogađa.
Naš grad može da napreduje samo ako se svi trudimo da svoj posao radimo što odgovornije i bolje, i ako sarađujemo i poredimo se sa gradovima koji su po stepenu razvoja bolji od našeg. Ako se poredimo sa lošijima od sebe, uvek ćemo biti zadovoljni i oni će nas jednog dana prestići u razvoju. Ponosan sam što Novi Sad može u mnogim stvarima da se poredi sa svakim evropskim gradom, ali je važno i da definišemo ciljeve koji će nas voditi ka još većem napretku i koji će život naših sugrađana učiniti još boljim.
Jasni ciljevi, kratkoročni i dugoročni planovi i strategija razvoja grada moraju biti nešto što neće zavisiti od toga ko je na vlasti u Novom Sadu. Moramo postići dogovor oko najvažnijih stvari od kojih zavisi razvoj našeg grada, našeg društva, a posredno i nas samih. Zato smo postavili cilj, zajednički za sve naše sugrađane, a to je bolji život za svakog pojedinca. Takav cilj možemo ostvariti samo ako imamo jaku ekonomiju, ako naš grad bude sedište što većeg broja malih, srednjih i velikih preduzeća, bilo domaćih ili stranih.
Snažan ekonomski razvoj možemo postići ako imamo zadovoljne sugrađane i ako infrastrukturu grada prilagodimo njegovoj budućnosti. Izgradnja mostova, bulevara i obilaznica oko Novog Sada, rešavanje problema vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda, energetska održivost svih sistema, borba za zdravu životnu sredinu su neophodni da bi se naš grad razvijao i napredovao i da bi bili još bolji nego što smo to sada.
Za takav Novi Sad se borim svaki dan i na kraju svakoga dana, nedelje, meseca, analiziram koliko je ta borba uspešna. Reč borba nije prejaka, jer živimo u vremenima punim izazova, gde se često susrećemo sa problemima koje nismo mogli da predvidimo i čije rešenje ne zavisi uvek od nas samih. Zato od Vas očekujem podršku, jer ne postoji problem koji ne može da se reši, ne postoji cilj koji ne može da se ostvari ako svako od nas da svoj pun doprinos.

Претраживање странице

Контакт

NS INFO Novi Sad 062 281 399